YÊU CẦU BẢN VẼ HOÀN CÔNG NHÀ Ở TRONG THỦ TỤC HOÀN CÔNG NĂM 2016

Trong hồ sơ hoàn công công trình là nhà ở riêng lẻ trước đây, có một loại giấy tờ bắt buộc phải có là bản vẽ hoàn công. Bản vẽ hoàn công khác với bản vẽ thiết kế ở chỗ đây là bản vẽ thể hiện hiện trạng xây dựng của căn nhà trên thực tế.

Bản vẽ hoàn công thể hiện hiện trạng xây dựng của căn nhà trên thực tế

Bản vẽ hiện trạng hoàn công theo quy định trong Luật xây dựng 2014, Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng được hiểu là bản vẽ thể hiện toàn bộ hiện trạng thực tế của công trình xây dựng đã hoàn thành: Có nghĩa là công trình xây dựng đã thực hiện việc thi công hoàn chỉnh trên thực tế một cách đầy đủ toàn bộ mà không còn bất cứ hạng mục nào đang thi công theo thiết kế ban đầu.

Tuy nhiên với quy định của Bộ xây dựng Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ thì trong số 08 loại giấy tờ cần phải đáp ứng khi thực hiện việc hoàn công, bản vẽ hoàn công không phải là loại giấy tờ bắt buộc trong mọi trường hợp. Đây là điểm khác biệt về yêu cầu của bản vẽ hoàn công trong hồ sơ hoàn công so với trước đây.

Theo quy định tại Thông tư này, bản vẽ hoàn công là loại giấy tờ yêu cầu phải có trong hồ sơ hoàn công nhà ở trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng. Như vậy nếu trường hợp nhà xây không khác so với thiết kế bên trong bản vẽ thi công xây dựng thì không yêu cầu phải có bản vẽ hoàn công.

Việc xây dựng công trình nhà ở không đúng thiết kế ban đầu diễn ra ở hầu hết các công trình nhà ở. Do nhu cầu của chủ nhà trong quá trình xây dựng có thể thay đổi thường xuyên. Điều này làm ảnh hưởng đến thiết kế ban đầu đã có, gây ra khó khăn sau này cho quá trình hoàn công. Để khắc phục vấn đề này, việc đảm bảo xây đúng thiết kế hoặc khi có điều chỉnh về thiết kế, cần có sự liên hệ ngay với cơ quan cấp phép để cấp phép và phê duyệt thay đổi thiết kế là điều cần thiết. Bởi khi đã thay đổi trên thực tế mà được điều chỉnh thì sau này, hiện trạng không giống thiết kế ban đầu cũng không cần thiết phải có bản vẽ hoàn công.

Yêu cầu về bản vẽ hoàn công linh hoạt hơn trong Thông tư 05/2015/TT-BXD là nhằm đảm bảo việc hoàn công được thực hiện dễ dàng hơn trên thực tế. Bởi nhiều chủ nhà loay hoay trong việc lập bản vẽ hoàn công. Khi mà chủ thi công đã thực hiện bàn giao xong căn nhà, đơn vị lập bản vẽ mới lại không am hiểu rõ ràng về hiện trạng và thực tế nếu nhà xây dựng không khác thiết kế trên bản vẽ thi công thì bản vẽ thi công cũng đã thể hiện đầy đủ những gì mà bản vẽ hoàn công yêu cầu.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG - 0933116216
0 nhận xét: