VÌ SAO VIỆC THỰC HIỆN BẢN VẼ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH LẠI QUAN TRỌNG

Bản vẽ hoàn công công trình được coi là một trong những nội dung quan trọng và không thể nào thiếu được trong hồ sơ hoàn côngnghiệm thu công trình xây dựng. Vậy khi thực hiện bản vẽ hoàn công công trình cần phải chú ý những vấn đề gì?
Bản vẽ hoàn công công trình là gì?
bản vẽ hoàn công công trình, bản vẽ hoàn công, hồ sơ hoàn công, hoàn công công trình, nghiệm thu công trình xây dựng
Bản vẽ hoàn công

Bản vẽ hoàn công công trình được biết tới là một bản vẽ mà các bộ phận của công trình được thể hiện một cách đầy đủ và chi tiết. Thông qua bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt từ trước đó và hiện trạng thi công, người ta sẽ thực hiện bản vẽ hoàn công để thể hiện chính xác kích thước của công trình khi đã được hoàn thiện.
Vì thế, bản vẽ hoàn công công trình phải được thực hiện đầy đủ, cụ thể, chính xác theo đúng thực tế những gì công trình đang thi công nhằm nâng cao tính xác thực, hiệu quả trong việc phê duyệt, thẩm định quyết toán vốn dự án đầu tư và đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đã được quy định.
Dựa theo những quy định được ban hành, nhà thầu và chủ nhà phải có trách nhiệm thực hiện bản vẽ hoàn công công trình các hạng mục, bộ phận và công trình xây dựng do chính mình thi công, những bộ phận đang bị che khuất của công trình cũng phải được đo đạc, tính toán cụ thể.

Cần chú ý gì khi thực hiện bản vẽ hoàn công công trình?

bản vẽ hoàn công công trình, bản vẽ hoàn công, hồ sơ hoàn công, hoàn công công trình, nghiệm thu công trình xây dựng
Xác nhận bản vẽ hoàn công
Muốn việc lập hồ sơ, đồng thời thực hiện bản vẽ hoàn công công trình đạt hiệu quả thì đòi hỏi chủ đầu tư, nhà thầu cũng phải tiến hành kiểm tra, thiết lập và xác nhận bản vẽ hoàn công một cách chính xác.
Hơn nữa, cũng cần nâng cao tính giám sát và kiểm tra kĩ lưỡng quá trình thi công của công trình để xác nhận và đối chiếu bản vẽ hoàn công công trình xem đã chính xác với kích thước, hạng mục thực tế của công trình hay chưa.
Nếu như xuất hiện bất cứ những phát sinh, vướng mắc nào liên quan tới thiết kế và thi công xây dựng thì cần phải tiến hành điều chỉnh thiết kế sao cho phù hợp nhất với thực tế.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng phải xử lý thật nhanh những bất hợp lý trong quá trình thiết kế để phù hợp với thực tế thi công của công trình. Chủ đầu tư cần sắp xếp, bố trí thời gian để kiểm tra lần lượt kích thước công trình, thực tế các hạng mục để làm cơ sở đối chiếu với bản vẽ hoàn công công trình sao cho thật chính xác.
Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: